OpisNauka za darmo; Technik ochrony fizycznej osób i mienia; Technik BHP
Opisj. niemiecki, holenderski, angielski, włoski i inne.